Bel nu: 06 22 900 776

Meer rendement uit gesprekken en presentaties

Communicatie Specifiek

Het is mogelijk dat er heel gericht specifieke vaardigheden getraind dienen te worden. Hierbij kun je denken aan zaken als

  • Brengen van slecht nieuws
  • Omgaan met klachten
  • Klantgericht communiceren
  • Telefonische vaardigheden

Daarnaast hanteren wij diverse modules om specifieke doelstellingen te kunnen bereiken, zoals

DAS-model

Tal van functionarissen worden getraind in dit model. Hierbij kun je denken aan verkopers, adviseurs en trainers. Dat gebeurt niet zo maar. Wanneer je tot de conclusie komt dat de communicatie met je gesprekspartner niet zo vlot verloopt als je graag zou willen, dan kan dat als oorzaak hebben dat de klant behoort tot een van de drie typen gedrag (dominant, afstandelijk en sociaal) waar je, door het type gedrag waarvoor je zelf een voorkeur hebt, niet zo gemakkelijk mee communiceert.

DISC

De DISC® Persoonlijkheidsanalyse is een instrument dat diverse kenmerken meet van menselijk gedrag. Het brengt de vaak complexe werkelijkheid van mensen en hun gedrag overzichtelijk en begrijpelijk in kaart. Waarom hebben sommige mensen bijvoorbeeld weerstand tegen veranderingen terwijl anderen het juist opzoeken? Waarom nemen bepaalde mensen altijd de leiding en volgen anderen liever? Of waarom zijn sommige mensen zo flexibel en hechten anderen aan procedures? DISC geeft inzicht in waarom we doen wat we doen.

Roos van Leary

De Roos van Leary is een communicatiemodel dat is voortgekomen uit psychologisch onderzoek naar de werking van gedrag. De Roos van Leary gaat ervan uit dat gedrag gedrag oproept. Met andere woorden; de Roos gaat uit van actie en reactie, oorzaak en gevolg, zenden en ontvangen. De Roos van Leary laat zien welk gedrag door bepaald gedrag wordt opgeroepen en hoe gedrag te beïnvloeden is. De theorie is ontwikkeld door (onder andere) Timothy Leary. Op deze wijze kunnen gedragspatronen geanalyseerd worden en kan het eigen gedrag bewust ingezet worden om zo te beïnvloeden.

Thomas - Kilmann conflicthantering

Een speciaal geval van beïnvloeding vinden we bij conflicten of tegenstrijdige belangen. Het gaat in feite om invloedsstijlen, maar dan toegespitst op beïnvloeding van een conflict. We spreken wel van conflicthanteringstijlen of kortweg conflictstijlen.

Het wereldwijd populairste model op dit terrein is het conflict mode instrument van Kenneth W. Thomas and Ralph H. Kilmann, beter bekend als het Thomas-Kilmann model.

KOLB leerstijlen

In totaal zijn er 4 leerstijlen, dat wil zeggen 4 manieren waarop je dingen kunt leren. Afhankelijk van de leerstof en de situatie gebruik je een bepaalde leerstijl. Mensen hebben echter ook een favoriete manier van leren, oftewel een voorkeursleerstijl. Weet je wat jouw voorkeursleerstijl is dan weet je ook wat er, qua leerstof en studie, het beste bij je past.

 

 

 

Back to top